universitat-de-barcelona

Trets bàsics

Des del curs 2014-15 el Màster en Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió Avançada, té un total de 68 crèdits ECTS i es pot obtenir amb la realització de 2 postgraus vinculats i un Treball de Final de Màster (TFM).

El Postgrau 1 en Hisenda Autonòmica i Local: Finançament, Pressupost i Comptabilitat s’imparteix el primer any acadèmic i el Postgrau 2 en Hisenda Local: Gestió Econòmica Avançada el segon. El Treball de final de màster s’inicia en el tercer any acadèmic i té una durada entre 3 i 6 mesos. El Postgrau 1 s’ofereix cada any, mentre que el Postgrau 2 s’ofereix cada dos anys, essent la propera edició del Postgrau 2 el curs 2015-16, i la següent edició està prevista pel curs 2017-18.

El MàsterHAL compleix les exigències de l’EEES i el requisit d’un mínim de 60 crèdits ECTS i de 500 hores lectives, i els postgraus un mínim de 30 crèdits.

El  MàsterHAL que s’ofereix a partir del curs 2014-15 manté l’esperit i els continguts del màster que s’impartia en les darreres edicions i el postgrau avançat que s’oferia cada dos anys.