universitat-de-barcelona

Titulació

Títol requerit per preinscriure’s i matricular-se: Llicenciat o graduat en Economia o Empresa, o en Dret, Polítiques o Gestió Pública, i altres llicenciatures o la diplomatura en Ciències Empresarials sempre i quan es puguin demostrar uns coneixements o experiència en departaments econòmics de l’administració pública.

Títols que concedeix la Universitat de Barcelona:

  • Diploma d’Especialització en Hisenda Autonòmica i Local: finançament, pressupost i comptabilitat
  • Diploma d’Expert en Hisenda Local: gestió econòmica avançada
  • Màster de Formació Permanent en Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió

Els dos diplomes i el màster estan regulats per la normativa de cursos de màsters i postgraus propis de la Universitat de Barcelona.