universitat-de-barcelona

Sessions informatives

Sessions informatives a les 18h a l’aula Sardà de la Facultat d’Economia i Empresa (Diagonal 690, Barcelona) o per videoconferència els dies següents:

  • Dimecres 21 d’abril de 2021 
  • Dimecres 19 de maig de 2021 
  • Dimecres 16 de juny de 2021 
  • Dimecres 14 de juliol de 2021 
  • Dimecres 8 de setembre de 2021 

Fora d’aquestes dates es pot concertar una entrevista amb el director del Màster.