universitat-de-barcelona

Cursos

Diploma d’Especialització: HISENDA AUTONOMICA I LOCAL: FINANÇAMENT, PRESSUPOST I COMPTABILITAT (30 crèdits)

Mòduls:

1. Federalisme fiscal
2. Finançament autonòmic
3. Finançament local
4. Gestió pressupostària
5. Comptabilitat pública

Període lectiu: octubre 2023 – juliol 2024.
Horari lectiu: dilluns i dimecres de 17h a 20h (i un divendres addicional al mes, de 17 a 20h).
Matrícula: 3.200€

Diploma d’Expert: HISENDA LOCAL: GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA (26 crèdits)

Mòduls:

6. Temes jurídics: règim local, contractació i recursos humans
7. Ingressos locals i gestió tributària i de tresoreria
8. Control i auditoria
9. Formes d’organització administrativa i gestió del patrimoni
10. Habilitats directives i ètica pública

Període lectiu: setembre 2024 – maig 2025

Horari lectiu: divendres de 17 a 20h i dissabtes de 10 a 13h (i un dimecres addicional al mes, de 17h a 20h).
Matrícula: 3.200€

Treball de final de Màster (4 crèdits)

Període de matrícula entre abril i maig de 2025.

Matrícula: 800€

Col·laboradors: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona.