universitat-de-barcelona

Postgraus

Postgrau 1: HISENDA AUTONOMICA I LOCAL: FINANÇAMENT, PRESSUPOST I COMPTABILITAT (30 crèdits)

Mòduls:

1. Federalisme fiscal
2. Finançament autonòmic
3. Finançament local
4. Gestió pressupostària
5. Temes de gestió pública local

Període lectiu: octubre 2021 – setembre 2022.
Horari lectiu: dilluns i dimecres de 18 a 21 del vespre (i un divendres addicional al mes, de 17 a 20h).
Matrícula: 3.200€

Postgrau 2: HISENDA LOCAL: GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA (31 crèdits)

Mòduls:

6. Temes jurídics: règim local, contractació i recursos humans
7. Ingressos locals i gestió tributària i de tresoreria
8. Gestió pressupostària, comptable i de costos
9. Control legal, financer i econòmic
10. Habilitats directives, codis ètics i organització

Període lectiu: octubre 2021 – setembre 2022

Horari lectiu: divendres de 17 a 20h i dissabtes de 10 a 13h (i un dimecres addicional al mes, de 18h a 21h).
Matrícula: 3.300€

Treball de final de Màster (9 crèdits)

Període de matrícula:

  • Per alumnes de les edicions 29a i 30a: octubre 2018
  • Per alumnes de les edicions 31a: octubre 2020 (Consultar Secretaria)

Matrícula: 800€
Col·laboradors: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona.