universitat-de-barcelona

Matrícula

Preus de matrícula:

  • Diploma d’Especialització (octubre 2023): 3.200 €
  • Diploma d’Expert (setembre 2024): 3.200 €
  • TFM: 800 €

Cal afegir 70€ com a taxa de la UB per cada diploma i pel TFM.

Període de matrícula:

  • Diploma d’Especialització: de juliol a octubre de 2023.
  • Diploma d’Expert: de juliol a setembre de 2024.

Es pot acordar un pagament en dos terminis (alumnes becats o amb crèdits convalidats)  o tres terminis.