universitat-de-barcelona

Matrícula

Preus de matrícula:

  • Postgrau 1 (octubre 2021): 3.200 €
  • Postgrau 2 (octubre 2021): 3.300 €
  • TFM: 800 €

Cal afegir 70€ com a taxa de la UB per cada postgrau i pel TFM.

Període de matrícula:

  • Postgrau 1: de juliol a octubre de 2021.
  • Postgrau 2: de juliol a octubre de 2021.

Es pot acordar un pagament en dos terminis (alumnes becats o amb crèdits convalidats)  o tres terminis.