universitat-de-barcelona

MÀSTER HISENDA AUTONÒMICA I LOCAL

Aquest espai ofereix informació detallada sobre els objectius, continguts, funcionaments i serveis del màster d’Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió Avançada. Aquesta informació pretén ser, útil a les persones amb titulació universitària que estiguin sospesant matricular-se al Postgrau 1 o al conjunt del Màster, que en tot cas s’inicia matriculant-se al Postgrau 1.

A més, en aquest espai es faciliten notícies, documents, textos i enllaços i curiositats d’interès per a qualsevol tècnic econòmic de l’administració autonòmica i local. Aquesta pàgina web, vol ser també un punt permanent de reflexió per als alumnes ja matriculats, per als antics alumnes del MàsterHAL i per als economistes que amb el seu treball a l’administració autonòmica o local es senten servidors públics.