universitat-de-barcelona

Cursos i jornades

Postgrau en Auditoria Pública, Universitat de Barcelona. Primera edició: octubre 2012. Organitzat conjuntament amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, (CSITAL), el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), i el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.