universitat-de-barcelona

Beques de la Diputació de Barcelona

Beques per a treballadors i electes dels ens locals de la demarcació de Barcelona. Enguany la Diputació de Barcelona ofereix 8 beques de 1.000 euros per la matrícula del Postgrau , a persones que treballin, o siguin càrrecs electes, a entitats locals de la província de Barcelona. La convocatòria sobrí el dilluns 9 de juliol i es tanca el divendres 20 de juliol. Des de la Secretaria del Màsterhal, per email o per telèfon s’us informarà si reuniu les condicions per sol·licitar-les a través de l’aplicatiu de la Diputació de Barcelona:

http://aplicacions.diba.cat/gestforma/publico/preinscripcio_accions_formatives.jsp